Team Ontwikkeling

Alleen ben je sneller, samen komen we verder. Een team kent een grote diversiteit aan karakters, interesses en kwaliteiten. Door deze verschillen te begrijpen ontstaat er vertrouwen en waardering. Door kwaliteiten effectief in te zetten binnen het team ontstaat er groei op zowel team als individueel niveau. Tijdens een teamsessie komen er op interactieve manier verschillende aspecten aan bod zoals teamvorming, teambinding, communicatie en rolverdeling. Er zijn in de training verschillende theorieën verwerkt zoals de ontwikkelingsstadia die een team doormaakt van Tuckman.

De teamsessie wordt afgesloten met een actieplan opgesteld door het team.

Teamprofiel & training

Het teamprofiel geeft in een oogopslag weer waar de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team liggen. Het geeft het team inzicht in het handelen van hun collega’s. Hierdoor ontstaat er begrip, vertrouwen, een betere samenwerking en een effectievere communicatie. Tijdens de training worden er concrete afspraken gemaakt over de (team) ambities en samenwerking.